Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

PBrown
0841 af90
ta. pierdolenie.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
PBrown
3641 b260
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
PBrown
Wait for someone who tells strangers about you.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
PBrown
4784 91b6
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaidea4life idea4life
PBrown
1759 57ec
PBrown
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

reasons im a 70 yr old man:

dioynsus:

  • bad back 
  • hates teenagers 
  • grumpy 
  • doesn’t like loud noises 
  • ready for death 

February 25 2015

PBrown
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBorderlineGirl BorderlineGirl
PBrown
7241 4fca
PBrown
PBrown
Ja ze strachu zacznę uciekać, panikować i palić mosty, będę się ewakuować by się bezpiecznie schronić w swojej samotności, by nie pozwolić po raz kolejny otworzyć swojego serca przed kimś. Zakładając, że przez słabość znów będę cierpieć. Nie pozwól mi, zatrzymaj mnie, pokaż że warto.
— Sosza
Reposted fromresort resort viaBorderlineGirl BorderlineGirl
PBrown
PBrown
2425 7bb0 500
Reposted frombillboard billboard viaBorderlineGirl BorderlineGirl
9695 b5d2
Reposted frominspired inspired viaBorderlineGirl BorderlineGirl
PBrown
PBrown

Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromrichardth richardth viaBorderlineGirl BorderlineGirl
PBrown
8470 7ac1 500
Reposted fromopuszek opuszek viaBorderlineGirl BorderlineGirl
PBrown
5789 9c77
Reposted fromzamulasz zamulasz viadunkellicht dunkellicht

December 24 2014

PBrown
Do życia należy podchodzić z dobrocią, z łagodnością - przypomniał Franciszek. Wezwał też wiernych do modlitwy o "łaskę czułości w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, łaskę bliskości w obliczu każdej potrzeby, łagodności w każdym konflikcie".
— Pasterka 2014
Reposted byahoramyown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl